Geen digitale programmeerbare munt!

Deze petitie heeft reeds 822 handtekeningen

De Europese Centrale Bank (ECB) tekent de krijtlijnen uit voor een digitale centralebankeuro
(CBCD), direct door de ECB uitgegeven. De Europese Commissie roept lidstaten op om ‘actief
deel te nemen’ aan het voorbereidende werk. Moet ons land België daaraan deelnemen?

We constateren dat:


-het willekeurig bijmaken van geld mogelijk blijft, zodat het geld geen onderpand heeft en
zijn waarde verliest.
-de renteheffing op leningen mogelijk blijft, waarbij de winsten naar de top stromen.
-Europa en de ECB haar eigen digitale structuren en data opzet, verbonden met e-ID en
gezondheidspas, zodat ze alle touwtjes in handen krijgt.
-de privacy van de consument in het gedrang komt.
-voorwaarden kunnen gesteld worden om aangesloten te worden op de digitale munt.
-het mogelijk wordt uw rekening te blokkeren of limiteren omwille van bepaald gedrag (uw
CO2-, brandstof- of vleesbudget; vaccinatiestatus; niet politiek correcte opinie).
De BIS-bank, Internationaal Monetair Fonds (IMF), Wereldbank en Centrale Banken de
digitale munt per regio wereldwijd uitspannen.
-de regeringen geen inspraak hebben in de werking van de centrale- en wereldbanken
(private ondernemingen)


en verzoeken


Dat ons land niet meedoet met het uitbouwen van de digitale programmeerbare munt, wat
kan leiden tot een wereldwijde totalitaire surveillancestaat naar Chinees model.
Dat ons land zich inzet voor het bekomen van een eerlijk bankensysteem met behoud van
vrijheid en welzijn voor elke burger.

Categories:

Tags:

Comments are closed