Covid-19-patiënten in een vroeg stadium ambulant behandelen

Cliquez ici pour le texte français – Klik hier voor de Franstalige tekst

Ter attentie van de Commissie verzoekschriften

Mevrouw de voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers
Dames en heren, leden van het Parlement

Velen hebben zich intellectueel laten verleiden door het idee dat de wereld zou worden gered door een vaccin. Het is duidelijk dat vaccinatie alleen, die als een wonder wordt gepresenteerd, niet voldoende is om de epidemie te stoppen. Sinds vele maanden nodig ik de beroepssector uit om het wetenschappelijk debat over andere wegen te openen. De huidige strategie van bestrijding van het virus, die uitsluitend op vaccins is gebaseerd, is niet de enige gezondheidsoptie.

Het is mijn missie om voor Covid-19 patiënten te zorgen zodra de eerste symptomen zich voordoen en om deze patiënten vroegtijdig te behandelen om complicaties te voorkomen. Het is tijdens deze latentieperiode dat er complicaties optreden en dat men op intensive care belandt. Wanneer patiënten positief zijn, hen thuis in quarantaine houden met paracetamol en wachten tot ze uiteindelijk ziek genoeg zijn om naar het ziekenhuis te gaan, is een medische dwaling.

Sinds maart 2020 heb ik een expertise op het terrein opgebouwd die dag na dag wordt uitgebouwd en geconsolideerd. Het doel is snel een diagnose te stellen en niet na tien dagen zoals door de politici aanbevolen. Dit protocol maakt het mogelijk een dramatische of zelfs fatale evolutie van de patiënt in het ziekenhuis en/of op intensive care zoveel mogelijk te vermijden. De doeltreffendheid van de resulterende expertise wordt gekwantificeerd. Het zal binnenkort worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Van de meer dan 20.000 patiënten die ik heb behandeld en de 4.000 bloedmonsters die zijn genomen, zijn maar weinig patiënten op intensive care terechtgekomen en degenen die zijn overleden, werden te laat behandeld. De Wet op de rechten van de patiënt van 2002 wordt door deze expertise volledig gerespecteerd.

Tussen 2 en 8% van de besmette patiënten ontwikkelen nooit antilichamen. Zelfs als de produktie van antilichamen des te waarschijnlijker als de symptomen sterk zijn, werkt de immuunrespons niet altijd. Hetzelfde geldt voor sommige gevaccineerden, zelfs met de aanbevolen twee doses. Daarom pleit ik in België al bijna twee jaar voor een bloedtest. Een gevaccineerde persoon kan een lage immuniteit hebben, net zoals een niet-gevaccineerde persoon voldoende immuniteit kan hebben. Slechts een bloedonderzoek kan de conditie van elk individu depalen. Het is onaanvaardbaar om mensen uit te nodigen voor 3 of zelfs 4 doses vaccin zonder de individuele serologie te kennen.

Een reactie op een pandemie moet worden georganiseerd op basis van vier belangrijke pijlers. Ten eerste moet aan de patiënt juiste informatie worden verstrekt. Ten tweede moeten de barrière-maatregelen om besmetting en verspreiding van het virus te beperken, blijvend in acht worden genomen. De derde is de symptomatische patiënt zo vroeg mogelijk te behandelen. In tegenstelling tot andere infecties, heeft Covid- 19 een langzame start. En daar hebben we beseft dat een gelengeheid zich voordoet voordat de patiënt ziek wordt dat hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De vierde pijler is het ziekenhuis. Maar het moet worden gezien als een vangnet en niet als een doel op zich, omdat de meeste sterfgevallen zich in het ziekenhuis voordoen. Kijk maar naar de statistieken.

Als ik door u gehoord kon worden, zouden we vooruitgang boeken om deze pandemie te stoppen.

Ik dank u, dames en heren, beste collega’s, dat u mijn verzoek aandachtig hebt gelezen.

Ik kijk ernaar uit om van u te horen.

Hoogachtend

Dokter David Bouillon.

Categories:

Tags:

Comments are closed